Thông báo điểm trúng tuyển và Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 ( Đợt 3, bổ sung)
  1. Điểm trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023, xét tuyển dựa vào kết quả học bạ Download Tại đây
  2. Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023, phương thức xét tuyển học bạ Download Tại đây
  3. Điểm trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT Download Tại đây
  4. Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023, theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn