Thông báo danh sách chia lớp thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 (Tính đến 17h00, ngày 14/9/2023)
Thông báo danh sách chia lớp thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 (Tính đến 17h00, ngày 14/9/2023)
Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn