Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Điều dưỡng chất lượng cao  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
CHUẨN ĐẦU RA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-CĐYTBM ngày 16 tháng 5 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai)

1. CĐRCLC1: Tuân thủ các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp để thiết lập được môi trường làm việc an toàn, cải tiến chất lượng chăm sóc và giảm thiểu rủi ro trong môi trường chăm sóc (TC 1,2).
2. CĐRCLC2. Áp dụng được kiến thức thuộc chuyên môn điều dưỡng và các ngành khoa học khác để xác định các vấn đề sức khỏe, yếu tố nguy cơ đến sức khỏe và đưa ra các quyết định chăm sóc cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng (TC 3)
3. CĐRCLC3: Áp dụng quy trình điều dưỡng vào chăm sóc người bệnh, gia đình và cộng đồng. Thực hiện thuốc, các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình của Bộ Y tế, đồng thời cập nhật các hướng dẫn chuyên môn để đảm bảo tính liên tục, tôn trọng người bệnh, an toàn và hiệu quả trong chăm sóc người bệnh (TC 4,5,6,7, 8).
4. CĐRCLC4. Phát hiện kịp thời, đánh giá đầy đủ, chính xác các tình huống cấp cứu để phối hợp, thực hiện sơ cứu, cấp cứu đúng, hiệu quả tại cơ sở đào tạo và cộng đồng. Tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họa (TC 9).
5. CĐRCLC5. Thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong giao tiếp và giáo dục sức khỏe, tôn trọng văn hóa, tín ngưỡng để thiết lập được mối quan hệ thân thiện, hợp tác với người bệnh, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng (TC 10, 11).
6. CĐRCLC6. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, hợp tác liên ngành, quản lý môi trường chăm sóc để đảm bảo chăm sóc an toàn, toàn diện, liên tục, hiệu quả cho cá nhân, gia đình và cộng đồng (TC 12,13, 14, 15).
7. CĐRCLC7. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hành nghề nghiệp (sử dụng được phần mềm khám chữa bệnh trong chăm sóc và phục vụ người bệnh) (TC 19) 
8. CĐRCLC8. Năng lực ngoại ngữ đạt bậc 3/6 theo khung năng lực Ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương và sử dụng được ngoại ngữ chuyên ngành trong thực hành nghề nghiệp. (TC 18, 19).
9. CĐRCLC9. Thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học và áp dụng thực hành dựa vào bằng chứng trong chăm sóc người bệnh, Ứng dụng các nguyên tắc quản lý và lãnh đạo trong thực hành chăm sóc  (TC 16, 17). 
10. CĐRCLC10. Rèn luyện được kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tính thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khoa học. Phát triển năng lực của bản thân, học tập suốt đời. Chịu trách nhiệm và tự đánh giá về kết quả công việc của bản thân. Tham gia xây dựng văn hóa học tập và hình ảnh ngành nhằm nâng cao vai trò, vị thế của người điều dưỡng, ngành điều dưỡng trong nước và quốc tế (TC 19).

Cập nhật: 17/05/2024
Lượt xem: 164
Lên trên