Chương trình đào tạo  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Theo Phụ lục 1 - Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


Tên ngành, nghề đào tạo: Điều dưỡng
Mã ngành, nghề: 6720501
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT/ tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm học
1. Mục tiêu đào tạo
1.1.Mục tiêu chung 
Đào tạo người điều dưỡng  trình độ cao đẳng đáp ứng được Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng viên Việt Nam; Có phẩm chất đạo đức, có thái độ đúng đắn,hành nghề theo pháp luật; Có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Có khả năng tham gia tổ chức và quản lý các hoạt động Điều dưỡng, nghiên cứu khoa học; Có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế, tự hoàn thiện bản thân và học tập suốt đời.
1.2. Chuẩn đầu ra    
CĐR 1. Tuân thủ các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp để thiết lập được môi trường làm việc an toàn, cải tiến chất lượng chăm sóc và giảm thiểu rủi ro trong môi trường chăm sóc. (CNL 20, 21, 24, 25).
CĐR 2. Áp dụng sự hiểu biết về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để xác định tình trạng sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các cá nhân, gia đình và cộng đồng. (CNL 1).
CĐR 3. Áp dụng quy trình điều dưỡng vào chăm sóc người bệnh thông qua việc xác định nhu cầu chăm sóc, các vấn đề ưu tiên, ra quyết định chăm sóc phù hợp. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, phục hồi chức năng đúng quy trình; đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn, hiệu quả, tôn trọng tính cá biệt của người bệnh. (CNL 2,3,4,5,6,7,8,15).
CĐR 4. Nhận định đúng, kịp thời để thực hiện được sơ cứu, cấp cứu hiệu quả khi có tình huống cấp cứu tại cơ sở y tế và cộng đồng. (CNL 9, 15).
CĐR 5. Hợp tác với các thành viên trong nhóm; Sử dụng được các kỹ năng giao tiếp, các phương tiện truyền thông phù hợp để thiết lập mối quan hệ, giao tiếp có hiệu quả, cung cấp các thông tin về sức khỏe; Giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng. (CNL 10, 11,12,13, 14,15).
CĐR 6. Tham gia quản lý công tác chăm sóc người bệnh, quản lý hồ sơ bệnh án, môi trường chăm sóc, thiết bị y tế và các nguồn lực khác để chăm sóc người bệnh an toàn, chất lượng, hiệu quả và hài lòng. (CNL 16, 17, 18, 19).
CĐR 7. Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hành dựa vào bằng chứng, áp dụng cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh. (CNL 22).
CĐR 8. Thể hiện/Chứng minh được tính tích cực học tập, cập nhật thông tin nhằm duy trì và phát triển chuyên môn cho bản thân và đồng nghiệp trên cơ sở có tư duy phản biện/phê phán. (CNL 23).
CĐR 9. Rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình. Sử dụng tốt công nghệ thông tin và ngoại ngữ để áp dụng cho học tập. Quản lý thời gian, tự tin phát biểu trong môi trường học tập.

Cập nhật: 17/05/2020
Lượt xem: 10556
Lên trên