Chương trình đào tạo  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
CHUẨN ĐẦU RA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-CĐYTBM ngày 14 tháng 8 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai)

1. CĐR1: Tuân thủ các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp để thiết lập được môi trường làm việc an toàn, cải tiến chất lượng chăm sóc và giảm thiểu rủi ro trong môi trường chăm sóc (TC 1,2).
2. CĐR2: Áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, bệnh học, khoa học điều dưỡng, nguyên tắc và phương pháp y tế công cộng để xác định các vấn đề sức khỏe, yếu tố nguy cơ đến sức khỏe và đưa ra các quyết định chăm sóc cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng. (TC3).
3. CĐR3: Áp dụng quy trình điều dưỡng vào chăm sóc người bệnh, gia đình và cộng đồng. Thực hiện thuốc, các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình của Bộ Y tế, đồng thời cập nhật các hướng dẫn chuyên môn để đảm bảo tính liên tục, tôn trọng người bệnh, an toàn và hiệu quả trong chăm sóc người bệnh (TC 4,5,6,7, 8).
4. CĐR4: Phát hiện kịp thời, đánh giá đầy đủ, chính xác các tình huống cấp cứu để thực hiện sơ cứu, cấp cứu đúng, hiệu quả tại cơ sở y tế và cộng đồng. Tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họa. (TC 9).
5. CĐR5: Thực hiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp, hình thức, sự hiểu biết về văn hóa, tín ngưỡng để thiết lập được mối quan hệ thân thiện, hợp tác với người bệnh, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng; Giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng (TC 10, 11).
6. CĐR6: Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, hợp tác liên ngành, quản lý môi trường chăm sóc để đảm bảo chăm sóc an toàn, toàn diện, liên tục, hiệu quả cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Ứng dụng các nguyên tắc quản lý và lãnh đạo trong thực hành chăm sóc (TC 12,13, 14, 15).
7. CĐR7: Vận dụng kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học để phối hợp, tham gia các nghiên cứu, sáng kiến cải tiến và áp dụng thực hành dựa vào bằng chứng trong chăm sóc người bệnh (TC 16, 17).
8. CĐR8: Chủ động tiếp thu các nguồn thông tin về công việc trong tương lai của bản thân, tham gia các hoạt động học tập ngoại khóa, lựa chọn các chuyên đề yêu thích để phát triển năng lực của bản thân, học tập suốt đời. Xây dựng hình ảnh ngành nhằm nâng cao vai trò, vị thế của người điều dưỡng, của ngành điều dưỡng trong nước và quốc tế. Đạt chuẩn trình độ tin học, ngoại ngữ theo quy định và tham khảo được tài liệu chuyên ngành để áp dụng cho học tập, chăm sóc người bệnh. (TC 18, 19).
9. CĐR9: Rèn luyện được kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tính thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khoa học. Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân, đánh giá đúng chất lượng công việc sau khi hoàn thành. Chủ động xin ý kiến của người quản lý, giám sát khi công việc vượt quá khả năng.


Cập nhật: 05/12/2023
Lượt xem: 14577
Lên trên