Thông báo quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo kỹ thuật hình ảnh y học trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  2. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo KT. VLTL PHCN trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  3. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo KT. Xét nghiệm Y học trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  4. Chương trình đạo tạo Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy Download Tại đây
  5. Chương trình đạo tạo Cao đẳng Điều dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học Download Tại đây
  6. Chương trình đào tạo Thư ký y khoa trình độ sơ cấp Download Tại đây
  7. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế đào tạo được ban hành theo quyết định số 86/QĐ-CDYTBM ngày 12/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai Download Tại đây
  8. Bảng phân công thực hiện chương trình đào tạo và số giờ dự kiến năm học 2022 - 2023 Download Tại đây (Cập nhật 25/8/2022)
Cập nhật: 23/02/2023
Lượt xem: 2663
Lên trên