Danh sách thi tuần 19 (Từ (19/12/2022 đến 25/12/2022))  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 1. Giải phẫu chức năng hệ TK-VĐ (PHCK K8) Download Tại đây
 2. Ký sinh trùng (XNK8) Download Tại đây
 3. Đai cương nghề thư ký y khoa, Y đức và giao tiếp ứng xử (Thư ký Y khoa 2) Download Tại đây
 4. Mô đun 13: CSSK sinh sản, bà mẹ và trẻ sơ sinh (ĐDK8) Download Tại đây
 5. Ngoại ngữ (ĐD K9) Download Tại đây
 6. Huyết học 2 (XN K8) Download Tại đây
 7. Điện kỹ thuật bảo dưỡng máy X quang (KT HAK8) Download
 8. Tại đây
 9. GPCN hệ thần kinh và vận động (PHCN K7) Download Tại đây
 10. Lượng giá chức năng (PHCNK8) Download Tại đây
 11. VLTL-PHCN các bệnh lý Nội khoa (PHCN K7) Download Tại đây
Cập nhật: 22/12/2022
Lượt xem: 232
Lên trên