Danh sách thi tuần 22 (Từ 09/01/2023 đến 15/01/2023)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Hoá học-Lý sinh-SHDT (KT HAK9) Download Tại đây
  2. Hoá học-Lý sinh-SHDT (PHCN K9) Download Tại đây
  3. Hoá học-Lý sinh-SHDT (XN K9) Download Tại đây
  4. Huyết học 2 (XN K8) Download Tại đây
  5. Kỹ thuật siêu âm (KT HAK7) Download Tại đây
  6. Lượng giá chức năng (PHCNK8) Download Tại đây
  7. Lượng giá chức năng (PHCN K7) Download Tại đây
  8. Mô đun 22: Y học cổ truyền (ĐD K9 A;B;C;D;E) Download Tại đây
  9. Mô đun 22: Y học cổ truyền (ĐD K9 G;H;I; K) Download Tại đây
  10. Các phương pháp điều trị bằng các tác nhân vật lý (PHCN K7) Download Tại đây
Cập nhật: 10/01/2023
Lượt xem: 436
Lên trên