Danh sách thi tuần 41 từ 22/5/2023 đến 28/5/2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 1. Giải phẫu và Sinh lý (KT. HAK9) Download Tại đây
 2. Giải phẫu và Sinh lý (KT. PHCN K9) Download Tại đây
 3. Giải phẫu và Sinh lý (KT. XNK9) Download Tại đây
 4. Hoá sinh (KT. HAK9) Download Tại đây
 5. Hoá sinh (KT. PHCNK9) Download Tại đây
 6. Ký sinh trùng  (XNYH8) Download Tại đây
 7. Kỹ thuật chụp CHT (HAYHK8) Download Tại đây
 8. Mô đun 2: Đại cương sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi( ĐD K10) Download Tại đây
 9.  Mô đun 21: CSSK người cao tuổi (ĐD K8) Download Tại đây
 10. Mô đun 11: CSSK người lớn hệ ngoại (ĐD K8) Download Tại đây
 11. Pháp luật và Tổ chức Y tế (ĐD K10) Download Tại đây
 12. Pháp luật và Tổ chức Y tế (KT. HAK9) Download Tại đây
 13. Pháp luật và Tổ chức Y tế (PHCNK9 ) Download Tại đây
 14. Quản lý khoa PHCN (PHCN K8) Download Tại đây
 15. Cơ sở vật lý hình ảnh (KT HA K7) Download Tại đây
 16. Mô đun 11 (ĐD K9) Download Tại đây
 17. VLTL-PHCN các bệnh lý Nội khoa (KT VLTL&PHCN K7) Download Tại đây
 18. Vi sinh (KT XN K7) Download Tại đây
Cập nhật: 24/05/2023
Lượt xem: 327
Lên trên