Nội dung ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm 2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Nội dung ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm 2023 ( Đối tượng Cao đẳng Kỹ thuật XN Y học K7 và K6 thi lại tốt nghiệp) Download Tại đây 
  2. Nội dung ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm 2023 ( Đối tượng Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học K7) Download Tại đây
  3. Nội dung ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm 2023 ( Đối tượng Cao đẳng Kỹ thuật Y học Phục hồi chức năng K7) Download Tại đây
  4. Nội dung ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm 2023 phần  Mô đun 6 và Mô đun 7 ( Đối tượng Cao đẳng ĐD K8 và ĐD K7 thi lại tốt nghiệp) Download Tại đây
  5. Nội dung ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm 2023 phần Mô đun 11 ( Đối tượng Cao đẳng ĐD K8 và ĐD K7 thi lại tốt nghiệp) Download Tại đây
  6. Nội dung ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm 2023 phần Sản ( Đối tượng Cao đẳng ĐD K8 và ĐD K7 thi lại tốt nghiệp) Download Tại đây
  7. Nội dung ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm 2023 phần Nhi ( Đối tượng Cao đẳng ĐD K8 và ĐD K7 thi lại tốt nghiệpDownload Tại đây
  8. Nội dung ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm 2023 môn Chính trị ( Đối tượng Cao đẳng ĐD K8 và  KTY K7 và ĐD K7; KTYH K6 thi lại tốt nghiệpDownload Tại đây
  9. Nội dung ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm 2023 (Đối tượng Cao đẳng Điều dưỡng K8) Download Tại đây
Cập nhật: 14/09/2023
Lượt xem: 1723
Lên trên