Hướng dẫn sử dụng phần mềm đào tạo trực tuyến  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Hướng dấn sử dụng phần mềm Zoom cho sinh viên
            Download Tại đây

2. Hướng dấn sử dụng phần mềm Teams cho sinh viên
           Download Tại đây

3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom cho Giảng viên
   
     Download Tại đây

4. Hướng dấn sử dụng phần mềm Teams cho Giảng viên

           Download Tại đây


Cập nhật: 15/09/2022
Lượt xem: 2929
Lên trên