Khoa Kỹ thuật Y học  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Khoa Kỹ thuật Y học
1. Địa chỉ: P609- tầng 6 trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
2. Điện thoại: 
3. Email:

4. Cơ cấu tổ chức: 
4.1. Khoa được chia thành 03 bộ môn:
- Bộ môn Kỹ thuật Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.
- Bộ môn Kỹ thuật Hình ảnh Y học.
- Bộ môn Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, gồm 4 tổ môn:
+ Tổ môn Hóa sinh
+ Tổ môn Huyết học
+ Tổ môn Vi sinh
+ Tổ môn Giải Phẫu bệnh
4.2. Nhân lực: Hiện nay khoa có192 trong đó
+ 01 Giáo sư; 
+ 03 Phó giáo sư;
+ 15 tiến sĩ;
+ 23 Bác sĩ chuyên khoa II;
+ 161Thạc sỹ;
+ 07 Bác sĩ chuyên khoa I;
+ 07 Bác sĩ;
+ 74 Cử nhân;
+ 01 kỹ sư.
5. Ban lãnh đạo
6.Chức năng nhiệm vụ
6.1. Chức năng
Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
Thực hiện công tác giảng dạy các môn học/mô đun thuộc 3 bộ môn: Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Kỹ thuật Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng, giảng dạy các môn học/mô đun thuộc phạm vi quản lý của khoa nằm trong các chuyên ngành khác của nhà trường. Chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên.
6.2.  Nhiệm vụ 
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy các bộ môn Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (KTXNYH), Kỹ thuật Hình ảnh Y học (KTHAYH), Kỹ thuật Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng (KT VLTL & PHCN). 
- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;
- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, phát triển chương trình đào tạo, đề nghị chỉnh sửa chương trình đào tạo
- Biên soạn giáo trình dạy học, kế hoạch dạy học, bản trình chiếu, hướng dẫn tự học cho sinh viên, video, E learning … các mô đun/môn học do Khoa phụ trách 
- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về các lĩnh vực thuộc ngành khoa học Y tế.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của nhà trường;
- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của nhà nước và những quy định cụ thể của nhà trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Cập nhật: 16/02/2023
Lượt xem: 4356
Lên trên