Nội quy Học sinh, Sinh viên  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  QUY ĐỊNH CHUNG      
- Tất cả mọi học sinh, sinh viên, học viên ĐD/HS/KTV đều được phổ biến và ký cam kết nghiêm túc thực hiện quy định này trước khi đến học tập tại các đơn vị. 
- Trong quá trình học tập, nếu học sinh, sinh viên, học viên vi phạm một trong những điều trong quy định sẽ bị đình chỉ học, không cấp chứng chỉ, vi phạm nghiêm trọng tùy theo mức độ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Các đơn vị yêu cầu học sinh, sinh viên, học viên ĐD/HS/KTV nộp bản cam kết này khi tiếp nhận học viên và nghiêm túc giám sát việc thực hiện đúng theo quy định.
-  Bệnh viện giao cho các đơn vị có học sinh, sinh viên, học viên ĐD/HS/KTV đến học tập có trách nhiệm quản lý, phân công người hướng dẫn và giám sát việc học tập của các đối tượng trên.
- Phòng Điều dưỡng, phòng Kế hoach tổng hợp, Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, phòng Quản lý chất lượng, phòng Bảo vệ ANTT và trường Cao đẳng Y Bạch Mai có trách nhiệm thực hiện Quy định này tại các đơn vị và định kỳ báo cáo tới Ban Giám đốc.

Mẫu cam kết thực hiện quy định học thực hành tại các đơn vị 
Download Here
Cập nhật: 03/10/2020
Lượt xem: 14631
Lên trên