Công văn số 173 về việc tổng hợp và gửi báo cáo. Mẫu báo cáo kế hoạch công tác tháng và mẫ báo cáo tiến độ công việc  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Công văn

2. Mẫu kế hoạch công tác tháng
    Download Tại đây

3. Mẫu báo cáo tiến độ công việc
    Download Tại đây
Cập nhật: 18/08/2021
Lượt xem: 974
Lên trên