Thông báo Quyết định về việc buộc thôi học và điều chỉnh tiến độ học tập  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Thông báo Quyết định số 252/QĐ-CĐYTBM ngày 29/9/2023 về việc buộc thôi học Download Tại đây
  2. Thông báo Quyết định số 253/QĐ-CĐYTBM ngày 29/9/2023 về việc điều chỉnh tiến độ học tập Download Tại đây
Cập nhật: 04/10/2023
Lượt xem: 834
Lên trên