Quy chế đào tạo  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Quy chế đào tạo (Quyết định 86/ QĐ - CĐYTBM ngày 12/8/2020) Download Tại đây
2. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế đào tạo được ban hành theo quyết định số 86/QĐ-CDYTBM ngày 12/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai Download Tại đây
3. Quy chế đào tạo trực tuyến (QĐ 39/QĐ - CĐYTBM ngày 28/4/ 2020) Download Tại đây
4. Quy chế đào tạo theo niên chế (QĐ 63/QĐ-CĐYTBM, ngày 14/3/2023) Download Tại đây
5. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo theo niên chế được ban hành theo quyết định số 63/QĐ-CĐYTBM ngày 14 tháng 3 năm 2023 Download Tại đây
Cập nhật: 04/12/2023
Lượt xem: 2963
Lên trên