Quy chế đào tạo  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Quy chế đào tạo (Quyết định 86/ QĐ - CĐYTBM ngày 12/8/2020) Download 
2. Quy chế đào tạo trực tuyến (QĐ 39/QĐ - CĐYTBM ngày 28/4/ 2020) Download 
3. Quy chế đào tạo theo niên chế (QĐ 63/QĐ-CĐYTBM, ngày 14/3/2023) Download 
Cập nhật: 15/03/2023
Lượt xem: 1202
Lên trên