Quy trình ISO  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. QĐ.01.CĐYT Quy định chức năng nhiệm vụ Trường CĐYT
3. QĐ03.CĐYT Quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng phòng thực hành của trường CĐYT Bạch Mai Download định dạng PDF  (Cập nhật ngày 22/8/2022)
4. QT01.CĐYT Quy trình tiếp đón và nhập học Download định danh PDF; Định dạng Word
8. QT05. CDYT Quy trình xét cấp học bổng HSSV Download định dạng PDF; Định dạng Word
10. QT07.CĐYT Quy trình xét kỷ luật sinh viên Download định dạng PDF (Cập nhật ngày 22/8/2022)
12. QT09.CĐY Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp Download định dạng PDF; Định dạng Word
13. QT10.CĐY Quy trình in, quản lý và cấp bằng tốt nghiệp Download định dạng PDF, định danh Word (Cập nhật ngày 16/4/2024)
16. QT14.CĐYT Quy trình thực tập bệnh viện Download định dạng PDF; Định dạng Word
18. QT16.CĐYT Quy trình tuyển sinh (Theo hình thức xét tuyển) Download định dạng PDF (cập nhật 30/5/2023)
20. QT18.CĐYT Quy trình chuyển ngành học Download Tại đây (Cập nhật ngày 28/12/2023)
21. QT19. CĐYT Quy trình mua bảo hiểm y tế cho sinh viên Download Tại đây
22. QT 20. CĐYTBM Quy trình tạm dừng chương trình và bảo lưu kết quả học tập Download Tại đây (Cập nhật ngày 28/12/2023) 
23. QT21.CĐYT Quy trình tổ chức học lại Môn học/Mô đun Download định dạng PDF
24. QT22.CDYT Quy trình giải quyết sự cố Y khoa đới với Sinh viên Download Tại đây
27. QT26.CĐYT Quy trình xét tiến độ học tập Download định dạng PDF; Định dạng Word
29. QT28.CĐYT Quy trình quản lý Sinh viên thực tập Bệnh viện Download định tại đây  PDF 
30. QT29. CĐYT Quy trình đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục nghề nghiệp Download định dạng PDF
31. QT30.CĐYT Quy trình thi kết thúc môn học/mô đun bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy Download Tại đây (Cập nhật ngày 28/12/2023)
32.QT30.CĐYT Quy trình tổ chức thi chạy trạm Download Tại đây (Cập nhật ngày 28/12/2023)


Cập nhật: 24/04/2024
Lượt xem: 11535
Lên trên