Quy trình ISO  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
QĐ.01.CĐYT Quy định chức năng nhiệm vụ Trường CĐYT
QĐ02.CĐYT Quy định quản lý phòng học lý thuyết
QĐ03.CĐYT Quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng phòng thực hành của trường CĐYT Bạch Mai Download định dạng PDF  (Cập nhật ngày 22/8/2022)
QT01. CĐYT Quy trình tiếp đón và nhập học Download định danh PDF; Định dạng Word
QT02.CĐYT Quy trình xậy dựng thời khóa biểu
QT03.CĐYT Quy trình quản lý tiến bộ học tập
QT04.CĐYT- Quy trình tổ chức và quản lý thi viết kết thúc môn học/mô đun (Cập nhật ngày 24/02/2020)
QT05. CDYT Quy trình xét cấp học bổng HSSV Download định dạng PDF; Định dạng Word
QT06.CĐYT Quy trình xét MGHP
QT07.CĐYT Quy trình xét kỷ luật sinh viên Download định dạng PDF (Cập nhật ngày 22/8/2022)
QT08.CĐYT Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Download định dạng PDF; Định dạng Word
QT09.CĐY Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp Download định dạng PDF; Định dạng Word
QT10.CDYT Quy trình in, quản lý và cấp bằng tốt nghiệp  Download định dạng PDF (Cập nhật tháng 8/2022)
QT11.CĐYT Quy trình quản lý quá trình xây dựng, cập nhật chương trình và tài liệu đào tạo
QT12.CĐYT Quy trình quản lý thu phí và học phí
QT14.CĐYT Quy trình thực tập bệnh viện Download định dạng PDF; Định dạng Word
QT15.CĐYT Quy trình tổ chức và quản lý thi kết thúc môn học - mô đun tiền lâm sàng
Hướng dẫn quy trình làm đề thi
QT16.CĐYT Quy trình tuyển sinh Download định dạng PDF; Định dạng Word
QT17.CĐYT Quy trình thôi học và rút hồ sơ 
QT18.CĐYT Quy trình chuyển ngành học
QT20.CĐYT Quy trình nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
QT21.CĐYT Quy trình tổ chức học lại Môn học/Mô đun Download định dạng PDF
QT22.CĐYT Quy trình giải quyết sự cố y khoa đối với sinh viên
QT23.CĐYT Quy trình thanh toán giờ giảng, ra đề, coi thi chấm thi Download định dạng PDF; Định dạng Word
QT25.CĐYT Quy trình tổ chức khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan
QTCĐYT Quy trình mua bảo hiểm y tế cho sinh viên
QT26.CĐYT Quy trình xét tiến độ học tập Download định dạng PDF; Định dạng Word
QT27. CĐYT QT tổ chức hội nghị, hội thảo tuyển dụng, giới thiệu việc làm cho HSSV Download định dạng PDF; Định dạng Word
Cập nhật: 22/02/2023
Lượt xem: 8186
Lên trên