sứ mệnh tầm nhìn  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân đân; đáp ứng xuất khẩu lao động.

2. Tầm nhìn
Phát triển thành trường chất lượng cao đào tạo khối ngành sức khỏe, có năng lực ngang tầm khu vực và trên thế giới.

3. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo người cán bộ y tế trình độ cao đẳng đáp ứng được chuẩn năng lực, có phẩm chất đạo đức, có thái độ đúng đắn, hành nghề theo pháp luật; có kiến thức và kỹ năng cơ bản, có trình độ ngoại ngữ và năng lực nghiện cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế, tự hoàn thiện bản thân và học tập suốt đời.

4. Giá trị cốt lỗi
Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hợp tác - Chất lượng

5. Chất lượng
Đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

6. Hiệu quả
Sử dụng và phát huy tối ưu nguồn lực hiện có đảm bảo quản lý hoạt động của Trường đạt hiệu quả cao.

7. Cải tiến liên tục
Chủ động, phát huy tính sáng tạo cho mọi hoạt động, không ngừng phấn đấu cải tiến liên tục chất lượng đào tạo nhằm tiến tới đạt tiêu chuẩn ngang bằng các nước trong khu vực và trên thế giới.

8. Phát triển bềnh vững
Xây dựng đội ngũ cán bộ Lãnh đạo, giảng viên, nhân viên năng động, sáng tạo, tinh thông nghiệp vụ và tận tâm trong công việc. Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tiến tới phát triển thành trường đào tạo khối ngành sức khoẻ trọng điểm quốc gia.

9. Triết lý giáo dục
Phát huy nội lực và tăng cường hợp tác nhằm tối ưu môi trường dạy và học, lấy người học làm trung tâm, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế toàn diện, có đức có tài, có trách nhiệm, sẵn sàng thích ứng và hội nhập.
Cập nhật: 26/10/2023
Lượt xem: 20896
Lên trên