Thông báo lịch thi lại, kiểm tra lại tuần 50 (Từ ngày 20/7/2020 đến 26/7/2020)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Lịch kiểm tra lại, thi lại khối các lớp học năm thứ 2;3

2. Lịch kiểm tra lại, thi lại khối các lớp cao đẳng liên thông vừa làm vừa học


Cập nhật: 17/07/2020
Lượt xem: 738
Lên trên