Thông báo tổ chức học lại, danh sách sinh viên phải học lại đối với sinh viên học năm thứ 3 và học lại môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Thông báo tổ chức học lại và danh sách sinh viên phải học lại đối với sinh viên học năm thứ 3 Download Tại đây
  2. Thông báo và danh sách sinh viên học lại môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh Download Tại đây
Cập nhật: 26/01/2024
Lượt xem: 283
Lên trên