Thông báo Danh sách phòng thi tốt nghiệp năm 2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Danh sách phòng thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
- Danh sách phòng thi Ca 8h15, Thứ Hai ngày 18/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách phòng thi Ca 10h15, Thứ Hai ngày 18/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách phòng thi Ca 13h00, Thứ Hai ngày 18/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách phòng thi Ca 15h00, Thứ Hai ngày 18/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách phòng thi Ca 17h00, Thứ Hai ngày 18/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách phòng thi ( KTYH K7) Ca 9h30, Thứ Ba ngày 19/9/2023 Download Tại đây

2. Danh sách phòng thi môn Lý Giáo dục Chính trị
- Danh sách phòng thi Ca 8h30, Thứ Bảy ngày 23/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách phòng thi Ca 9h40, Thứ Bảy ngày 23/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách phòng thi Ca 10h40, Thứ Bảy ngày 23/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách phòng thi Ca 13h45, Thứ Bảy ngày 23/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách phòng thi Ca 14h45, Thứ Bảy ngày 23/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách phòng thi Ca 15h45, Thứ Bảy ngày 23/9/2023 Download Tại đây

3. Danh sách thi tốt nghiệp môn Thực hành nghề nghiệp (ĐD K8)
Danh sách thi tốt nghiệp môn Thực hành nghề nghiệp (ĐD K8) Download Tại đây
Cập nhật: 15/09/2023
Lượt xem: 4628
Lên trên