Thông báo điểm trúng tuyển, quyết định trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển ngày 07/8/2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Thông báo điểm trúng tuyển
- Thông báo điểm trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 - Đợt 2 Hình thức xét điểm học bạ THPT Download Tại đây
- Thông báo điểm trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 - Đợt 2 Hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT Download Tại đây

2. Quyết đinh trúng tuyển
- Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 theo phương thức xét điểm học bạ THPT (Đợt 2) Download Tại đây
- Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 (Đợt 2) theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT (Đợt 2) Download Tại đây

3. Danh sách trúng tuyển
- Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 theo phương thức xét điểm học bạ THPT (Đợt 2) Download Tại đây
- Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 (Đợt 2) theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT (Đợt 2) Download Tại đây

Cập nhật: 08/08/2023
Lượt xem: 6167
Lên trên