Danh sách thi tuần 20 ( Từ 26/12/2022 đến 01/01/2023)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. GDTC (ĐDK9) Download Tại đây
  2. GDTC (KTV HAK8; XN K8) Download Tại đây
  3. GDTC (ĐD K8) Download Tại đây
  4. KT chụp XQuang 1 (HAK8) Download Tại đây
  5. Mô đun 22: Y học cổ truyền (ĐDK7) Download Tại đây
  6. Mô đun 22: Y học cổ truyền (ĐD K8) Download Tại đây
  7. Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản (KT XN K8) Download Tại đây
Cập nhật: 29/12/2022
Lượt xem: 229
Lên trên