Danh sách thi tuần 42 từ 29/5/2023 đến 04/6/2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 1. Dược lý - Sinh lý bệnh (KT. HA K9) Download Tại đây
 2. Dược lý - Sinh lý bệnh (PHCN K9) Download Tại đây
 3. Dược lý - Sinh lý bệnh (XN K9) Download Tại đây
 4. Vi sinh vật - Ký sinh trùng ( KT HAK9) Download Tại đây
 5. Mô đun 13: CSSK sinh sản, bà mẹ và trẻ sơ sinh (Đ D K9) Download Tại đây
 6. Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (KT HAK8) Download Tại đây
 7. Dinh dưỡng - VSATTP-SKMT (PHCNK9) Download Tại đây
 8. Dinh dưỡng-VSATTP-SKVSMT (XNK9) Download Tại đây
 9. Dinh dưỡng-VSATTP-SKVSMT (HAK9) Download Tại đây
 10. Hoá sinh (HAK9) Download Tại đây
 11. Hoá sinh (PHCNK9) Download Tại đây
 12. Ký sinh trùng (XNK7) Download Tại đây
 13. Mô đun 6 (ĐD K9 (lần 2) Download Tại đây
 14. Mô đun 13: CSSK sinh sản, bà mẹ và trẻ sơ sinh (ĐD K8) Download Tại đây
 15. Ngôn ngữ trị liệu (PHCNK8) Download Tại đây
 16. PL&TCYT (ĐDK9) lần 3 Download Tại đây
 17. PL&TCYT (ĐDK8) lần 3 Download Tại đây
 18. Vi sinh (XNYH8) Download Tại đây
 19. Mô đun 19 (ĐD K10A, B) Download Tại đây
Cập nhật: 01/06/2023
Lượt xem: 1182
Lên trên