Thời khóa biểu tuần 8 (Từ ngày 05/10/2020 đến 11/10/2020 cập nhất 20 giờ 00 ngày 02.9.2020)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Thời khóa biểu các lớp học năm thứ nhất (Điều dưỡng K8, KTV K7)

2. Thời khóa biểu các lớp học năm thứ 2

3. Thời khóa biểu các lớp học năm 3

4. Thời khóa biểu các lớp liên thông vừa làm vừa học

Cập nhật: 03/10/2020
Lượt xem: 3667
Lên trên