Thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khối Kỹ thuật Y học  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng chính quy lớp KT Hình ảnh K7 môn Thực hành nghề nghiệp.
- Danh sách thi bàn số 1 Nhà P, ngày 22/9/2023 Download Tại đây
- Danh sách thi bàn số 2 Nhà Q, ngày 22/9/2023 Download Tại đây

2. Thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng chính quy lớp KT VLTL - PHCN K7 môn Thực hành nghề nghiệp Download Tại đây
Cập nhật: 21/09/2023
Lượt xem: 478
Lên trên