Thông báo kế hoạch, quyết định, điều lệ và danh sách Hội giảng nhà giáo GDNN cấp Trường năm học 2022 - 2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Kế hoạch tổ chức Download Tại đây
  2. Quyết định thành lập Ban tổ chức Download Tại đây
  3. Quyết định thành lập ban thư ký Download Tại đây
  4. Điều lệ hội giảng Download Tại đây
  5. Danh sách giảng viên tham gia Download Tại đây 
Cập nhật: 17/05/2023
Lượt xem: 137
Lên trên