Thông báo về việc sử dụng mã thẻ BHYT đăng ký trên ứng dụng bảo hiểm VSS-ID  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Thông báo về việc sử dụng mã thẻ BHYT đăng ký trên ứng dụng bảo hiểm VSS-ID Download Tại đây
2. Danh sách sinh viên không mua được thẻ BHYT năm 2023 Download Tại đây
3. Danh sách sinh viên đăng ký mua thẻ BHYT năm 2023 tính tới ngày 13/01/2023 Download Tại đây
Cập nhật: 13/01/2023
Lượt xem: 861
Lên trên