Bài 16.1: Kỹ thuật thay băng vết thương - Video  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
KT Thay băng rửa vết thương thông thường: https://youtu.be/nB0nw4cudYM
Cập nhật: 01/11/2020
Lượt xem: 504
Lên trên