Thông tin chung về nhà trường

Tên trường
Tiếng Việt : Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai
Tiếng Anh: Bach Mai Medical College
Tên trước đây : Trường Trung cấp y tế Bạch Mai
Cơ quan chủ quản: Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
Địa chỉ:  78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Chi tiết
Thông báo
Thực hiện theo kế hoạch năm học 2018 - 2019, để hoàn thiện đầu điểm các môn học phục vụ cho công tác xét điều kiện thi tốt nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp của liên thông cao đẳng Điều dưỡng lớp 2A, B; Lớp 3A,B; liên thông cao đẳng KTYH khoá 2 và lớp 3A.
Phòng Đào tạo thông báo.
Chi tiết
GIẢI THI ĐẤU CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019
Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931  - 26/3/2019). Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai tổ chức Giải cờ vua, cờ tướng cho đoàn viên thanh niên trong toàn trường.
Chi tiết
HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Chi tiết