Giới thiệu chung

Thông tin chung về nhà trường Tên trường Tiếng Việt : Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai Tiếng Anh: Bach Mai Medical College Tên trước

Chi tiết
Thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Ngày 16/9, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ Công bố Quyết định số 3168/QĐ ngày 20/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Trường

Chi tiết