Bài 22: Kỹ thuật lấy máu làm xét nghiệm - Video  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
KT Lấy máu tĩnh mạch làm xét nghiệm: https://youtu.be/7KDGXugBBzE
Cập nhật: 01/11/2020
Lượt xem: 220
Lên trên