Bài 30 buổi 1: Cố định gãy xương - Video  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
KT Cố định tạm thời gãy kín xương đùi bằng nẹp https://youtu.be/6kYLqbPtDBc
KT Cố định tạm thời gãy kín xương cẳng chân bằng nẹp https://youtu.be/QBy5zeaNBTA


Cập nhật: 01/11/2020
Lượt xem: 161
Lên trên