Thời khóa biểu tuần 9 (Từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 18/10/2020) Điều chỉnh cập nhật ngày 14/10/2020  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Thời khóa biểu các lớp học năm thứ nhất

2. Thời khóa biểu các lớp học năm hai

3. Thời khóa biểu các lớp học năm ba ( Điều chỉnh 17 giờ 00 ngày 14/10/2020)

4. Thời khóa biểu các lớp cao đẳng hệ liên thông vừa làm vừa học


Cập nhật: 14/10/2020
Lượt xem: 786
Lên trên