Danh sách thi tuần 43 từ 05/6/2023 đến 11/6/2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 1. Mô đun 4: Điều dưỡng cơ sở ngành (ĐD K10) Download Tại đây
 2. Mô đun 11: CSSK người lớn hệ ngoại (ĐD K8) Download Tại đây
 3. Ngoại ngữ (ĐD K10G, H) Download Tại đây
 4. Ngoại ngữ (Đ D K10 A, B, C, D, E) Download Tại đây
 5. Ngoại ngữ (HA K9) Download Tại đây
 6. Ngoại ngữ (PHCN K9) Download Tại đây
 7. Ngoại ngữ (XN K9) Download Tại đây
 8. Sinh cơ học (PHCK K8) Download Tại đây
 9. Vi ký sinh (KTVK8) Download Tại đây
 10. Giải phẫu và Sinh lý (HA K9) Download Tại đây
 11. Giải phẫu và Sinh lý (PHCN K9) Download Tại đây
 12. Giải phẫu và Sinh lý (XN K9) Download Tại đây
Cập nhật: 07/06/2023
Lượt xem: 442
Lên trên