Danh sách thi Tuần Tuần 44 từ 12/6/2023 đến 18/6/2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 1. Mô đun 2: Đại cương sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi (ĐD K10) Download Tại đây
 2. Mô đun 19: Dịch tế & CSSK cộng đồng (Đ D K10) Download Tại đây
 3. MĐ 7 (Lần 1 ĐD K9) Download Tại đây
 4. Điều dưỡng cơ bản - cấp cứu ban đầu (KTV8) Download Tại đây
 5. Dinh dưỡng - VSATTP-SKMT (PHCN K9) Download Tại đây
 6. Dinh dưỡng-VSATTP-SKVSMT (XN K9) Download Tại đây
 7. Dược lý-Sinh lý bệnh (XNK9) Download Tại đây
 8. Dược lý-Sinh lý bệnh (HAK9) Download Tại đây
 9. Mô đun 13: CSSK sinh sản, bà mẹ và trẻ sơ sinh (ĐD K8) Download Tại đây
 10. Pháp luật và Tổ chức Y tế  (ĐD K8) Download Tại đây
 11. DD-VSATTP-Dịch tễ-SKVSMT (HA K9) Download Tại đây
 12. Dược lý-Sinh lý bệnh (PHCN K9) Download Tại đây
Cập nhật: 13/06/2023
Lượt xem: 297
Lên trên