Danh sách thi tuần 13 từ 06/11/2023 đến 12/11/2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Mô đun 1: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CƠ THỂ NGƯỜI (ĐD K10) Download Tại đây
  2. Mô đun 2: Đại cương sự hình thành bệnh tật & quá trình phục hồi (ĐD K10) Download Tại đây
  3. Mô đun 24: CSBN PHCN- TMH - RHM - Mắt - Da liễu (ĐD K9) Download Tại đây
  4. Bệnh học ngoại và sản (HA K9) Download Tại đây
  5. Bệnh học ngoại và sản (PHCN K9) Download Tại đây
  6. Bệnh học ngoại và sản (XN K9) Download Tại đây
  7. Hóa sinh 1 (XN K9) Download Tại đây
  8. Cơ sở vật lý hình ảnh (HA K9) Download Tại đây
  9. Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản (XN K9) Download Tại đây
  10. Y học hạt nhân và xạ trị (HA K8) Download Tại đây

Cập nhật: 09/11/2023
Lượt xem: 378
Lên trên