Danh sách thi Tuần 7 từ từ 25/9/23 đến 01/10/23  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Dinh dưỡng-Dịch tễ-SKMT (KTYH K8) Download Tại đây
  2. Xét nghiệm độc chất (KT XN K8) Download Tại đây
  3. Mô đun 14: CSSK trẻ em (ĐD K9 A, D, E) Download Tại đây
  4. Mô đun 14: CSSK trẻ em (ĐD K9 G, H, I, K) Download Tại đây
  5. X-quang chẩn đoán (HA K8) Download Tại đây
  6. Giáo dục thể chất (ĐD K10 A, B, G, H) Download Tại đây
  7. Giáo dục thể chất (ĐD K10 C, D, E) Download Tại đây
  8. Dinh dưỡng - DỊch tễ- SKMT (PHCN K9) Download Tại đây
  9. Dinh dưỡng-Dịch tễ-SKMT (PHCN K8) Download Tại đây
Cập nhật: 28/09/2023
Lượt xem: 831
Lên trên