Danh sách thi Tuần 3 từ 28/8/2023 đến 03/9/2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Sinh cơ học (PHCN K8) Download Tại đây
  2. Kỹ thuật siêu âm (HA K8) Download Tại đây
  3. 244-Mô đun 1 K10 lớp số 2 (10E,G,H) Download Tại đây
  4. Mô đun 23: CSBN Ung bướu và tâm thần (ĐD K9 A,B,C,D,E) Download Tại đây
  5. Mô đun 23: CSBN Ung bướu và tâm thần (ĐD K9 G, H, I, K) Download Tại đây
  6. Mô đun 1 K10 lớp số 1 (10A,B,C,D) Download Tại đây
  7. Mô đun 2 (ĐD K10) Download Tại đây
  8. Hóa sinh 2 (XNYH8) Download Tại đây
  9. HỌC LẠI PHÁP LUẬT TCYT (KTY K9) Download Tại đây
  10. Vi sinh vật - Ký sinh trùng (KT HA K9) Download Tại đây
Cập nhật: 30/08/2023
Lượt xem: 593
Lên trên