Danh sách thi tuần 46 (Từ ngày 26/6/2023 đến hết ngày 02/7/2023)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 1. Ngoại ngữ (XNK9) Download Tại đây
 2. Ngoại ngữ (HAK9) Download Tại đây
 3. Ngoại ngữ (PHCN K9) Download Tại đây
 4. Bệnh học Ngoại sản (KTV8) Download Tại đây
 5. Chính trị (ĐDK8) Download Tại đây
 6. Chính trị (ĐDK9) Download Tại đây
 7. Chính trị (KTV K7) Download Tại đây
 8. Chính trị ( KTVK8) Download Tại đây
 9. Dinh dưỡng - VSATTP-SKMT (PHCN K9) Download Tại đây
 10. Dinh dưỡng - VSATTP-SKMT (HA K9) Download Tại đây
 11. Dinh dưỡng - VSATTP-SKMT (XN K9) Download Tại đây
 12. Kỹ thuật siêu âm (HAK8) Download Tại đây
 13. Mô đun 4: Điều dưỡng cơ sở ngành (Đ D K10) Download Tại đây
 14. CSSK người lớn nội khoa 1 (ĐD K8) Download Tại đây
 15. Mô đun 19: Dịch tế & CSSK cộng đồng (ĐD K10) Download Tại đây
 16. Mô đun 6 (ĐD K9) Download Tại đây
 17. Ngoại ngữ (Đ D K10 B,C, E G) Download Tại đây
 18. Ngoại ngữ (Đ D K10 A, D, H) Download Tại đây
Cập nhật: 27/06/2023
Lượt xem: 449
Lên trên