Dan sách thi tuần 45 (từ 19/6/2023 đến 25/6/2023)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 1. Kỹ thuật chụp CHT (HAK8) Download Tại đây
 2. Hoá sinh (HA K9) Download Tại đây
 3. Hóa sinh (PHCN K9) Download Tại đây
 4. Lượng giá chức năng (PHCN8) Download Tại đây
 5. Mô đun 7 (ĐD K9D) Download Tại đây
 6. Mô đun 19: Dịch tế & CSSK cộng đồng (ĐD K10) Download Tại đây
 7. Ngoại ngữ (ĐD K10 A, B, C, D) Download Tại đây
 8. Ngoại ngữ (ĐD K10 E, G, H) Download Tại đây
 9. Ngoại ngữ (HA K9) Download Tại đây
 10. Ngoại ngữ (PHCN K9) Download Tại đây
 11. Ngoại ngữ (XN K9) Download Tại đây
 12. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCN K7) Download Tại đây
 13. Mô đun 20: Quản lý ĐD và NCĐD (ĐD K8) Download Tại đây
 14. Pháp luật và Tổ chức Y tế  (ĐD K8 LẦN 3) Download Tại đây
 15. VLTL-PHCN các bệnh lý Nhi khoa (PHCN K7) Download Tại đây
Cập nhật: 22/06/2023
Lượt xem: 421
Lên trên