Danh sách thi tuần 51 (Từ ngày 31/7/2023 đến 06/8/2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Mô đun 13: LẦN 2 CSSK sinh sản, bà mẹ và trẻ sơ sinh (ĐDK8) Download Tại đây
  2. Hóa học- Lý sinh - SHDT (Học lại lần 1) KTY K9 Download Tại đây
  3. Mô đun 3 (ĐDK10) Download Tại đây
  4. Mô đun 24: CSBN PHCN- TMH - RHM - Mắt - Da liễu (ĐD K8) Download Tại đây
  5.  MĐ 13 (lần 1) CĐ ĐD K9 Download Tại đây
  6.  Tin học (lần 1) ĐD K9 Download Tại đây
  7. Kỹ thuật X-quang đặc biệt (HA K 7) Download Tại đây
  8. X-Quang chẩn đoán (HA )K7 Download Tại đây
  9. KT X quang đặc biệt (HA K8) Download Tại đây


Cập nhật: 03/08/2023
Lượt xem: 674
Lên trên