Danh sách thi tuần 52  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 1. ĐDCB-CCBĐ LẦN 1 (KTY K9) Download Tại đây
 2.  MĐ 13 (lần 1) CĐ ĐD K9 Download Tại đây
 3. Mô đun 13: LẦN 2 (ĐD K8) Download Tại đây
 4. Kỹ thuật siêu âm (HA Y học K7) Download Tại đây
 5. Mô đun 1 K10 lớp số 2 (10E,G,H) Download Tại đây
 6. Chính trị -KT Hình ảnh Y học Khóa 07 Download Tại đây
 7. Chính trị KTVK8 lần 3 Download Tại đây
 8. Giải phẫu Sinh lý KTV8 lần 2 Download Tại đây
 9. Kỹ thuật chụp X quang 1 HAYH8 Download Tại đây
 10. Mô đun 1: LẦN 4 Cấu tạo và chức năng cơ thể người:-Điều dưỡng K8 Download Tại đây
 11. CĐ ĐD K9 Mô đun 1 (L3) Download Tại đây
 12. Mô đun 1 K10 lớp số 1 (10A,B,C,D) Download Tại đây
 13. GIẢI PHẪU SINH LÝ LẦN 1 (KTY K9) Download Tại đây
Cập nhật: 11/08/2023
Lượt xem: 326
Lên trên