Danh sách thi tuần 10  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Dinh dưỡng - DỊch tễ- SKMT (PHCN K9) Download Tại đây
  2. GIẢI PHẪU SINH LÝ LẦN 1 (KTV K9) Download Tại đây
  3. Mô đun 14: CSSK trẻ em (ĐD K9) Download Tại đây
  4. Mô đun 24: CSBN PHCN- TMH - RHM - Mắt - Da liễu  (ĐD K9) Download Tại đây
  5. Mô đun 6: CSSK người lớn nội khoa 1 (ĐD K10A, B, C) Download Tại đây
  6. Mô đun 6: CSSK người lớn nội khoa 1 (ĐD K10D, E, G, H) Download Tại đây
  7. Xét nghiệm độc chất (XN K8) Download Tại đây
  8. Bệnh học ngoại và sản (HA K9) Download Tại đây
  9. Bệnh học ngoại và sản (XN K9) Download Tại đây
  10. Bệnh học ngoại và sản (PHCN K9) Download Tại đây
Cập nhật: 19/10/2023
Lượt xem: 974
Lên trên