Danh sách thi tuần 15 từ ngày 20/11/2023 - 26/11/2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Pháp luật (ĐD K11.1; 11.2; 11.3;11.4;11.5;11.6;11.7) Download Tại đây
  2. Pháp luật (ĐD K11.8; 11.9; 11.10;11.11;11.12;11.13;11.14) Download Tại đây
  3. Hóa học-Lý sinh- SHDT (XN K10) Download Tại đây
  4. Hóa học-Lý sinh- SHDT (HA K10) Download Tại đây
  5. Hóa học-Lý sinh- SHDT (PHCN K10) Download Tại đây
  6. Cơ sở vật lý hình ảnh (HA K9) Download Tại đây
  7. Kỹ thuật xử lý hình ảnh (HA K9) Download Tại đây
  8. Ký sinh trùng (XN K9) Download Tại đây
  9. Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản (XN K9) Download Tại đây
Cập nhật: 22/11/2023
Lượt xem: 598
Lên trên