Danh sách thi tuần 25 (Từ 30/01/2023 đến 05/02/2023)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 1. Chính trị (ĐD K8.11 - 8.16) Download Tại đây
 2. Pháp luật và Tổ chức Y tế (ĐD K10 A, K10 B) Download Tại đây
 3. Pháp luật và Tổ chức Y tế (K10 C, D, E, G, H ) Download Tại đây
 4. Pháp luật và Tổ chức Y tế (PHCN K9) Download Tại đây
 5. Pháp luật và Tổ chức Y tế (KTV XN K9) Download Tại đây
 6. Pháp luật và Tổ chức Y tế (KT. HAYH K9) Download Tại đây
 7. Mô đun 7: CSSK người lớn nội khoa 2 (ĐD K9A - K9E) Download Tại đây
 8. Mô đun 7: CSSK người lớn nội khoa 2 (ĐD K9G - K9I) Download Tại đây
 9. VLTL-PHCN các bệnh lý Ngoại khoa (PHCN K7) Download Tại đây
 10. Tin học ( KT HA K8) Download Tại đây
 11. Tin học ( KTV PHCN K8) Download Tại đây
 12. Tin học ( KTV XN K8) Download Tại đây
Cập nhật: 01/02/2023
Lượt xem: 1008
Lên trên