Báo cáo tình hình học tập lâm sàng  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Form báo cáo tình hình học tập lâm sàng.
Từ ngày 01/02/2021, kính đề nghị các Thầy/Cô quản lý các khoa lâm sàng hàng ngày (buổi sáng trước 8h30', buổi chiều trước 14h00) đăng nhập và hoàn thiện báo cáo giúp em ạ.
Đường Link đăng nhập báo cáo https://forms.gle/A3KdKH8ktd4R82kw9
Cập nhật: 01/02/2021
Lượt xem: 3339
Lên trên