CHÚC MỪNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI ĐẠT 02 GIẢI TẠI HỘI THI ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Chiều ngày 30/1/2024, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Chương trình họp mạng lưới quản lý chất lượng từ 14h30 đến 15h30 tại Hội trường Quốc tế - Tầng 3 nhà A11 với 02 nội dung chính: Báo cáo công tác quản lý chất lượng năm 2023 và Đọc quyết định khen thưởng, trao giải thưởng Hội thi đề án cải tiến chất lượng năm 2023. 
Mở đầu chương trình, ThS. Nguyễn Quốc Thái – Trưởng Phòng Quản lý chất lượng báo cáo tổng kết hoạt động quản lý chất lượng năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. 

Tiếp theo chương trình, TS. Đỗ Văn Thành – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đọc Quyết định khen thưởng. Tiếp nối chương trình, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao giải thưởng Hội thi Đề án cải tiến chất lượng năm 2023. Trong số 31 giải thưởng của Hội thi đề án cải tiến chất lượng năm 2023, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã vinh dự được trao 02 giải, bao gồm:

- 01 Giải Nhất thuộc về Đề án của Khoa Điều dưỡng - Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai “Ứng dụng nhật ký lâm sàng điện tử trên trang Google Sheets để nâng cao năng lực phản tỉnh của sinh viên điều dưỡng K9 Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trong quá trình thực tập lâm sàng mô đun điều dưỡng cơ sở năm 2023”.
- 01 Giải Khuyến Khích thuộc về Đề án của Khoa Khoa học cơ bản - Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai “Áp dụng thí điểm phương pháp dạy học ngôn ngữ theo nhiệm vụ (TASK-BASED LANGUAGE TEACHING) cho kỹ năng nói môn Tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai”. 
 
Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã vinh dự được trao 02 giải của Hội thi Đề án cải tiến chất lượng năm 2023
Sau phần phát biểu chỉ đạo công tác quản lý chất lượng năm 2024 của PGS. TS. Vũ Văn Giáp – Phó Giám đốc Bệnh viện, PGS. TS. Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo toàn bộ các trung tâm, khoa phòng trong Bệnh viện tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động của đề án theo phương hướng đã đề ra trong năm 2024. 

Bài viết & ảnh: Ban Truyền thông – Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Cập nhật: 02/02/2024
Lượt xem: 159
Lên trên